Integritetspolicy & Cookies

Integritetspolicy

Friskvårdscenter AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).  Personuppgifter lämnas inte ut utan ditt godkännande.

Personuppgifter som hanteras av oss:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Folkbokförd adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kontonummer (vid autogiromedlemskap)
 • Företagsnamn vid företagsavtal
 • Bokningar, köp och inpasseringar

Ett medlemskap/träningskort krävs för att kunna träna på våra anläggningar. Alla köp av tjänster och andra produkter ses som ingångna avtal.
För att leverera tjänsten behöver vi grundläggande spara dessa personuppgifter.

Vad dina personuppgifter används till:

Personnummer:
Varje medlemskap är personligt.
Personnummer säkerställer att rätt person tränar med rätt medlemskap.
Personnummer säkerställer att åldergräns uppfylls.
Personnummer krävs vid autogirobetalningar i de fall autogiromedlemskap valts.
Personnummer krävs för att boka gruppträning i vårt bokningssystem. (6 första siffrorna)
Personnummer krävs för att undvika dubbletter i vårt affärssystem.

För- och efternamn:
För- och efternamn krävs för att säkerställa att rätt person tränar med rätt medlemskap.

Folkbokförd adress:
Vid händelse av obetald faktura som skickats digitalt behöver vi kunna skicka fakturan till rätt adress med post. För att ditt träningskort ska fungera behöver det alltid vara debiterat, vid släpande betalningar spärras ditt träningskort och går ej att använda tills de obetalda fakturorna är betalda.

Telefonnummer:
Vi sparar ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig angående ditt abonnemang eller om något inträffat.

E-post:
E-post krävs för att kunna boka klasser (gruppträning) via webb eller bokningsapp.
E-post är vårt huvudsakliga sätt att kommunicera medlemsinformation. Detta görs i form av nyhetsbrev max 4 ggr per år men också som påminnelse när abonnemang är på väg att löpa ut eller annan viktig information som rör ditt medlemskap.
Vårt bokningssystem kommunicerar med e-post. Vid händelse av tilldelad reservplats eller missad aktivitet kommuniceras detta via e-post.
Obetalda fakturor kan också skickas med e-post. Vi vill också kunna gratulera dig på din födelsedag.

Kontonummer:
När kund väljer att betala sin träningsavgift månadsvis görs detta med autogiro. För att autogirobetalningar ska fungera krävs ett kontonummer som stämmer överens med rätt personnummer. Vid uppsägning av ett autogiromedlemskap raderas alla kontouppgifter automatiskt.

Företag:
För att kund ska tilldelas rätt abonnemang vid upprättat företagsavtal behöver Friskvårdscenter notera rätt företagsnamn på rätt person.
Vid händelse av fakturering till företag sparas även fakturaadress, referens samt org.nr på aktuellt företag. Företagets uppgifter används endast vid faktureringstillfället.

Bokningar, köp och inpasseringar:
Inpasseringar sparas för att Friskvårdscenter ska kunna erbjuda en säker träningsmiljö.
Inpasseringskontroller ger oss möjlighet att se vilka som passerar in och ut i våra lokaler och vid händelse av incident har vi möjlighet att se vilka som befunnit sig i lokalen.
Inpasseringar och bokningar ger oss möjlighet att presentera träningsstatistik.
Registrering av köp och tjänster ger oss möjlighet att kunna hantera återköp och göra ombokningar av tjänster.

Anonymisering:
Anonymisering gör så att information som registrerats i systemet inte längre kan tillskrivas en verklig person. När en registrerad person ska betraktas som ej aktiv och eventuellt anonymiseras beslutas av personuppgiftsansvarig.
En registrerad person har rätt till anonymisering. För att bli anonymiserad/markerad för anonymisering får personen inte:

 • Ha en skuld
 • Ha oavslutade bokningar
 • Ha aktiva abonnemang (varken som betalare eller nyttjare)
 • Ha giltiga värdekor

En anonymisering sker automatiskt 24 månader efter avslutat/utgånget abonnemang. Efter
anonymiseringen finns inte längre några uppgifter om personen kvar och personen kan då
inte hänvisa till gammalt abonnemang längre.

En registrerad person som begär ett utdrag av vad som registrerats har rätt till detta.
Eftersom det är viktigt att informationen endast lämnas ut till den registrerade personen och ingen annan behöver registrerad besöka anläggningen så att identifiering är möjlig.
En registrerad person har rätt att begära ut en samlad information om de uppgifter som finns sparade.

Ändringar i denna integritetspolicy
Friskvårdscenter AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy, med syfte att följa de lagar och förordningar som finns.
Dessa ändringar kommer publiceras på vår hemsida. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Cookies

Vid inloggning sparas en cookie för att webbläsaren ska komma ihåg att besökaren är inloggad, denna cookie innehåller dock inga personuppgifter.

På friskvårdscenter.se används cookies för statistik och för att möjliggöra inloggning och bokning. Vi mellanlagrar dina användaruppgifter i en krypterad cookie för att du ska slippa ange dina användaruppgifter varje gång du använder bokningssystemet.