Priser

Abonnemang

Alla anläggningar utan bindningstid**
499:-/mån
Alla anläggningar 12 månader*
449:-/mån
Dagtid (07-14) 12 månader*
299:-/mån
Ungdom (11-14år)**
249:-/mån
Junior (15-18år)**
329:-/mån
Student/Senior 12 månader*
399:-/mån

Förskottsbetalning

12 månader
5590:-
Tillägg frysbart
799:-
12 mån folkpension dag ***
3990:-
12 månader folkpension
5095:-
12 månader student
5095:-
6 månader
3495:-
3 månader
2395:-
10 tillfällen (giltigt 1 år)
1000:-
1 tillfälle
175:-
En vecka
329:-

Övrigt

Personlig träning
795:-
Administrationsavgift Autogiro
249:-
Överlåtelse av abonnemang
300:-
Nytt passerkort
100:-
Umeå
Vännäs | Vännäsby | Robertsfors

Abonnemang

12 månader*
359:-/mån
12 mån Vännäs, V-by & R-fors*
389:-/mån
6 mån Vännäs, V-by & R-fors*
409:-/mån
Ungdom (11-14 år)**
199:-/mån
Folkpension 12 mån*
299:-/mån
Junior (15-18år) Alla anläggningar**
329:-/mån
Folkpension 12 mån dag***
229:-/mån
FAR 12 mån*
229:-/mån
Tillägg Vännäs, V-by & R-fors*
30:-/mån

Förskottsbetalning

12 månader
4595:-
12 mån Vännäs, V-by & R-fors
5195:-
12 månader frysbart
5795:-
12 mån folkpension dag***
3050:-
12 månader folkpension
3795:-
6 mån Vännäs, V-by & R-fors
3099:-
3 månader
2099:-
10 tillfällen (giltigt 1 år)
900:-
1 tillfälle
175:-
Tillägg anläggningar Vännäs, V-by & R-fors
600:-/år

Övrigt

Personlig träning
795:-
Administrationsavgift Autogiro
249:-
Överlåtelse av abonnemang
300:-
Nytt passerkort
100:-

Vid tecknande av autogiro tillkommer administrationsavgift 249:- och man förbinder sig att betala hela avtalstiden, därefter gäller fri uppsägning. En uppsägning måste dock kommit oss tillhanda, skriftligen via e-post (se avtalsvillkor). Bryts avtalet tidigare kommer resterande kostnader att faktureras.

Förskottsbetalda abonnemang kan lägga på en frysavgift. Gäller ej autogiro.
De abonnemang som har frysmöjlighet gäller följande: minst 1 månad, max 12 månader totalt. Vid frysningsbegäran mejlas perioden (start/stopp) till info@friskvardscenter.se

* 6 respektive 12 månaders Autogiro innebär att bindningstiden är minimum 6 eller 12 månader och fortsätter därefter löpande månad för månad. Bindningstidens längd redovisas i abonnemangets namn.
** Ingen bindningstid men uppsägning måste vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar innan månadsskiftet, för att stoppa nästkommande månads autogirodragning. Uppsägning kan tidigast ske månaden efter avtalsperioden startats. Äldre abonnemang kan ha andra villkor (se avtal). Viktig information: Ungdomsabonnemanget gäller ungdomar mellan 11-14 år och tränar alltid i målsmans sällskap. Från det år man fyller 15 år gäller Juniorabonnemanget och man tillåts träna på egen hand. Vid Juniorabonnemang gäller ordinarie priser från den dag man fyller 19 år. Prisjusteringen genomförs automatiskt utifrån nyttjarens ålder, och informeras till nyttjare minst 14 dagar innan byte.
*** Folkpensionärsabonnemang dagtid Umeå mellan kl: 07.00-14.00. Folkpensionärsabonnemang dagtid Vännäs, Vännäsby & Robertsfors ingår alla anläggningar mellan kl: 06.30-15.00

Våra prislistor

Våra priser är uppdelade i 2 prislistor. En gemensam för anläggningarna Vännäs, Vännäsby & Robertsfors och en separat för Umeå. Vid tecknande av 12 månaders abonnemang i Umeå ingår alla anläggningar.

12 månaders abonnemang kan tecknas med eller utan bindningstid. Med 12 månader bindningstid får du 1 extra månad utan kostnad. Vi erbjuder studentrabatt 10% på förbetalda årskort och för att lösa medlemskap som ungdom, student eller folkpensionär behöver du komma in till oss.